Nieuws
-Stichting Amigos de Upavim stond met de Belgische vzw Esperanza op de kerstmarkt in Lauwe, West-Vlaanderen.
- De website heeft vernieuwde foto's.


Contact gegevens
info@upavim.nl
Jacob van Lennepstraat 68 II
1053 HM Amsterdam


UPAVIM Artesania


Blue Yellow

InFlow

Doel

Stichting Amigos de Upavim zet zich in voor kansarme kinderen  uit de wijk La Esperanza in zone 12 van Guatemala City. De stichting heeft tot doel het verlenen van financiële, materiële en immateriële hulp aan Upavim. De nadruk ligt hierbij op twee onderwijsprogramma’s: Becas en Reforzamiento. Om deze programma’s te kunnen ondersteunen, werven we in Nederland fondsen onder particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en andere instellingen en organisaties. Ook helpt de stichting bij het werven van vrijwilligers die bij Upavim willen werken.

Project Becas

Becas zijn schoolbeurzen voor kinderen van wie de ouders niet genoeg geld hebben om hun onderwijs te bekostigen. Upavim betaalt hiermee het inschrijfgeld en de schoolmaterialen. Ouders betalen zelf overige schoolkosten voor bijvoorbeeld het uniform. Momenteel geeft Upavim zo’n vierhonderd schoolbeurzen uit, waarvan de Stichting Amigos de Upavim een deel financiert. Om de beurs te behouden moeten de kinderen wel hun best doen op school. Want als zij niet overgaan, dan bestaat de kans dat zij de beurs niet meer ontvangen. Een commissie van vrouwen houdt de schoolprestaties van de kinderen bij en onderneemt actie als deze tegenvallen. Oudere kinderen, die al naar de middelbare school gaan, moeten een tegenprestatie leveren voor de schoolbeurs die zij ontvangen. Zij zetten zich in voor de gemeenschap, door bijvoorbeeld de straat schoon te maken of bijles te geven aan jongere kinderen. Een beurs voor een schooljaar kost ongeveer 35 euro. De basisschool duurt zes jaar.

Zonder scholing belanden de meeste kinderen op straat. Zij moeten fruit verkopen, in een bus werken of komen terecht in een straatbende. Met behulp van een beurs krijgen de kinderen de kans om te leren lezen, schrijven en rekenen. Hierdoor ontsnappen zij aan het straatleven en hebben zij een kans op een betere toekomst.

Project Reforzamiento

Reforzamiento is het bijlescentrum van Upavim. De stichting geeft financiële ondersteuning aan dit project en de coördinator hiervan. Kinderen die naar de basisschool gaan, krijgen bij Reforzamiento hulp bij hun huiswerk of extra lessen in taal, rekenen, natuur of sociale wetenschappen. Kleuters krijgen alvast een voorproefje op de school. Ook kinderen die ondanks het beurzenprogramma niet naar school kunnen gaan, leren hier lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk is er bij Reforzamiento ook tijd voor spel en ontspanning. Dit is iets wat de kinderen vaak hard nodig hebben, omdat hier thuis geen gelegenheid toe is. Zo kunnen de kinderen een boekje lezen, puzzelen en spelletjes doen, of aan het eind van een week hard studeren lekker voetballen. Een coördinator uit de wijk leidt het project, (internationale) vrijwilligers helpen haar hierbij.